Brief aan lede 4 feb 2021 002/ AGM Letter to members 4 feb 2021 (002)

by | 5 Feb 2021 | Sakekamer News & Notices

4 February 2021                                               

Dear Member,

We hereby wish to inform you and acknowledge the resignation of the chairperson and the treasurer of the Weskus Sakekamer.

We take this opportunity to convey our thanks and gratitude to both members and wish them well in their future endeavours.

The vision for the Chamber is to evolve and transform, offering a home to all local businesses without any prejudice.

We value integrity and are committed to the highest ethical standards.

We are now concentrating on having a successful Annual General Meeting which includes the nominations of the 2021 committee to serve your business needs.

Following the requests by members, the committee has decided to rescind the decision to have the AGM virtually.

The date is THURSDAY 25th February 2021.

Venue: Juffroushoogte Guest Farm

Time: 6.00 p.m. for 6.30 p.m.

Please RSVP: info@weskussakekamer.co.za

There will be finger snacks and a cash bar.

Herewith some important details about the 2021 AGM:

 • All members are invited to participate.
 • Our 2021 AGM voting will be open to all fully paid-up Members.
 • Elections – Committee Member elections will be conducted as per normal.
  • The nomination and proxy forms will be available for download from our website www.wekussakekamer.co.za from Monday 8 February 2021.
  • For those not attending the physical meeting, kindly download and complete the proxy forms and send same back to us on admin@weskussakekamer.co.za by 24th February 18h00

We appreciate your patience and understanding during this challenging time for our organizations and your business and thank you for your continued support and interaction.

Sincerely,

 

Your Executive Committee


 

Geagte Lid

Hiermee wil ons u formeel inlig oor die bedanking van die voorsitter en tesourier  van die Weskus Sakekamer.  Ons wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om dankie te se aan beide bestuurslede en wens hulle sterkte toe vir die toekoms.

Die visie vir die Sakekamer  is  om te vernuwe,  transformeer en n veilige hawe aan alle plaaslike besighede te bied.

Ons heg waarde aan integriteit en is verbind tot die hoogste etiese standaarde.

Ons konsentreer nou daarop om ‘n suksesvolle Algemene Jaarvergadering te hou wat ook die benoemings van die 2021Komitee sal insluit om jou besigheidsbehoeftes te dien.

Na aanleiding van versoeke deur lede, het die komitee besluit om nie meer n virtuele  vergadering te hou nie.

Die vasgestelde datum vir die Algemene Jaarvergadering is DONDERDAG 25 Februarie  2021. Die finale plek en tyd sal  teen Maandag 08 Februarie 2021, uitgestuur word aan lede.

Hiermee ‘n paar belangrike besonderhede oor die 2021 AJV:

 • Alle lede word uitgenooi om deel te neem.
 • Ons 2021 AJV-stemming sal oop wees vir alle ten volle opbetaalde lede.
 • Verkiesings sal verloop soos per normaal, soos per Sakekamer se grondwet.
  • Die nominasie- en volmagvorms sal beskikbaar wees vir aflaai vanaf ons webwerf www.weskussakekamer.co.za vanaf Maandag 8 Februarie 2021.
  • Vir diegene wat nie die fisiese vergadering kan bywoon nie, laai asseblief die volmagvorms af, voltooi dit en stuur terug na ons by admin@weskussakekamer.co.za teen 24 Februarie 18h00.  Dit kan ook gegee word aan ‘n ander lid wat die vergadering bywoon, en wel stemreg het, om namens u te stem.

Ons waardeer u geduld en begrip gedurende hierdie uitdagende tyd vir ons organisasie en bedank graag  u en u besigheid vir volgehoue ondersteuning en deelname.

Opregte groete

Jou Uitvoerende Komitee


 

Brief-aan-lede-4-feb-2021-002 (2 downloads) AGM Letter to members 4 feb 2021 (002) (3 downloads)

 

 

News Archives